گفتمان الگو

ویژه نامه ها، پیش خوان ها و چندرسانه های مرتبط با نخستین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

گفتمان الگو

ویژه نامه ها، پیش خوان ها و چندرسانه های مرتبط با نخستین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

گفتمان الگو

بسم الله الرحمن الرحیم
در این پایگاه برخی از یادداشت ها، تحلیل ها و مصاحبه های مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی منتشر می شود.

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • کمیته ارتباطات

هم اکنون دوره دانشگاه شریف بعد حدود هشت هفته به پایان رسیده است در متن جلسات بیست و یک تا چهل دوره تبیین مفهوم برنامه ریزی از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دانشگاه شریف برگزار شده است در ذیل متن جلسه 21 تا 40 جهت دریافت در اختیار دوستان قرار گرفته است.

دریافت جلسه بیست و یکم

دریافت جلسه بیست و دوم

  • کمیته ارتباطات

در حال حاضر دوره تبیین مدیریت و برنامه ریزی در دانشگاه شریف در حال برگزاری است و متن مربوط به این جلسات از جلسه اول تا جلسه بیستم در این پست برای استفاده نخبگان انقلاب در این پست بارگزاری شده است

دریافت جلسه اول دوره مدیریت و برنامه ریزی در دانشگاه شریف

دریافت جلسه دوم دوره مدیریت و برنامه ریزی در دانشگاه شریف

  • کمیته ارتباطات