گفتمان الگو

ویژه نامه ها، پیش خوان ها و چندرسانه های مرتبط با نخستین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

گفتمان الگو

ویژه نامه ها، پیش خوان ها و چندرسانه های مرتبط با نخستین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی

گفتمان الگو

بسم الله الرحمن الرحیم
در این پایگاه برخی از یادداشت ها، تحلیل ها و مصاحبه های مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی منتشر می شود.

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معرفی موضوعات جهت ساز» ثبت شده است

  • کمیته ارتباطات

برای فهمیدن موضوع الگوی پیشرفت اسلامی باید انقلاب اسلامی را به خوبی درک کرد. فهم الگوی پیشرفت اسلامی، بر پایه فهم انقلاب اسلامی امکان دارد. اگر برای سوال انقلاب اسلامی به دنبال چیست؟ پاسخی در خور بیابیم، یا بعبارت دیگر پاسخ واضح انقلاب در این مورد را بازخوانی کنیم، زمینه تبیین الگوی پیشرفت اسلامی در ذهن­ها آماده می­شود.

از ابتدای ایجاد انقلاب اسلامی، رهبران انقلاب هدف انقلاب را «تحقق شاخص­های هویت اسلامی» معرفی کردند. بعنوان مثال: انقلاب اسلامی اعلام کرد به دنبال تحقق عدالت در جامعه است. یکی از مهمترین شاخص­های هویت اسلامی موضوع عدالت است. هیچ­گاه نمی­توان ادعای اسلامی بودن کرد، اما نسبت به آن بی­توجه بود. اسلام بدون عدالت، اسلام انحرافی و اسلام التقاطی است.

  • کمیته ارتباطات
  • کمیته ارتباطات
  • کمیته ارتباطات

  • کمیته ارتباطات

  • کمیته ارتباطات

  • کمیته ارتباطات

  • کمیته ارتباطات

  • کمیته ارتباطات

  • کمیته ارتباطات